ဤနယ်ပယ်တွင် နှစ် 20 အတွေ့အကြုံ

ဂျုံမှုန့် ဆန်ကြိတ်ခွဲမှု စနစ်အတွက် Positive Conveying Rotary Airlock Valve မှတဆင့် စီးဆင်းမှုအား မှုတ်ထုတ်ခြင်း၊